Bratislavský hrad

Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky

Rekonštrukcia Bratislavského hradu
1. Polrok roku 2014
  • Prebiehajú práce na predstihovom archeologickom výskume na ploche Severnej terasy, na ktorej je plánované zahájenie stavebných prác na objektoch C, K, L
  • Prebieha užšia súťaž  v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní na zhotoviteľa investičnej akcie NÁRODNÁ KULTÚRNA PAMIATKA BRATISLAVSKÝ HRAD, REKONŠTRUKCIA HRADNÉHO PALÁCA  A OBJEKTOV V AREÁLI BRATISLAVSKÉHO HRADU,

    časť L – Podzemná parkovacia garáž, (ďalej „stavba L“)
    časť C – Rekonštrukcia exteriérových plôch (ďalej „stavba C“)
    časť K – Obnova Zimnej jazdiarne (ďalej „stavba K“)
Autorské práva © Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
Podmienky na použitie