Bratislavský hrad

Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky

Archeologické nálezy
RÍMSKA DLAŽBA(MOZAIKOVÁ) pod nádvorím Paláca
RÍMSKA DLAŽBA(MOZAIKOVÁ) pod nádvorím Paláca (obr. 1). Tento nález je umiestnený v prekrývacej ochrannej stavbe (obr. 2) a následne po zreštaurovaní bude nález sprístupnený širokej verejnosti v rámci stálej expozície Bratislavského hradu.
Obr. 1 : Detail nálezu mozaikovej Rímskej dlažby pod nádvorím Paláca
Obr. 2 :  Existujúca prekrývacia ochranná stavba pre nález Rímskej dlažby
Autorské práva © Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
Podmienky na použitie