Bratislavský hrad

Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky

Archeologické nálezy
NÁLEZ RÍM VI. TORZO KELTSKO – RÍMSKEJ STAVBY – MÚR a PILIERE A ZVYŠKY ZÁKLADOVÉHO MURIVA
NÁLEZ RÍM VI. TORZO KELTSKO – RÍMSKEJ STAVBY – MÚR (obr. 1), 2 PILIERE A ZVYŠKY ZÁKLADOVÉHO MURIVA (obr. 2).
Tento nález sa nachádza v  severozápadnom bastióne. V tomto čase je nález staticky stabilizovaný, ochránený predpísanou konštrukciou a debnením. Torzo piliera, ktorý bol dočasne transferovaný pod dohľadom štátneho pamiatkového dohľadu, bolo výrazne poškodené výstavbou kolektora ešte v 80-tych rokoch 20. storočia.
Prezentáciu nálezu je  v tomto čase stále diskutovaná Schválené riešenie prezentácie tohto nálezu formou zachovania nálezu in situ v pôvodnej nálezovej situácii so spätným zásypom s vyznačením pôdorysu stavby v nivelete terénu sa alternatívne zvažuje  prezentácia nálezu in situ v origináli v prekrývacej ochrannej stavbe.
Autorské práva © Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
Podmienky na použitie