Bratislavský hrad

Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky

Archeologické nálezy
NÁLEZ RÍM II „POD GAŠTANMI“
NÁLEZ RÍM II „POD GAŠTANMI“ predstavuje pozostatky keltsko-rímskej stavby (obr. 1) a nachádza sa v juhovýchodnej časti Severnej terasy areálu Bratislavského hradu. V tomto čase je nález ochránený pred poveternostnými vplyvmi a prekrytý zásypom. Prezentácia nálezu je plánovaná v prekrývacej ochrannej stavbe (obr. 2) a po zreštaurovaní bude nález sprístupnený širokej verejnosti v rámci obnovenej Severnej terasy areálu Bratislavského hradu (obr. 3) 
Autorské práva © Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
Podmienky na použitie