Bratislavský hrad

Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky

Archeologické nálezy
NALEZ RÍM I. POD ZIMNOU JAZDIARNOU
Nález(obr.1) sa nachádza v priestore pod budúcou podlahou Zimnej jazdiarne (obr. 2). V tomto čase je nález ochránený a prekrytý zásypom. Prezentáciu nálezu je v tomto čase stále diskutovaná a k plánovanej modernej koncepcie využitia počítačovej technológie, ktorá umožňuje zobrazenie vizualizácií objektu ako 3D modelu v sále Zimnej jazdiarne, by mala pribudnúť možnosť prezentácie originálu formou odsúvacieho systému podlahy.
Obr. 1 : Nález Rím I Pod Zimnou jazdiarňouObr. 2 : Nález Rím I pod Zimnou jazdiarňou
Autorské práva © Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
Podmienky na použitie