Bratislavský hrad

Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky

Archeologické nálezy
Archeologický výskum v rokoch 2008 - 2014
Archeologický výskum, ktorý bol realizovaný v rokoch 2008 - 2014 odhalil niekoľko cenných a zaujímavých nálezov rozličného stupňa zachovania. Okrem hnuteľných nálezov boli odhalené aj Keltsko – rímske architektúry.

Vykonaná ochrana nálezov a plánovaná prezentácia nálezov architektúr:
Autorské práva © Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
Podmienky na použitie