Bratislavský hrad

Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky

Aktuality
Verejná prednáška spojená s diskusiou k archeologickému výskumu severnej terasy Bratislavského hradu v rokoch 2008 - 2010
(Kancelária NR SR) – Kancelária Národnej rady SR pozýva odbornú i laickú verejnosť na verejnú prednášku spojenú s diskusiou, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 9. apríla 2015 od 16.00 hod do 18.00 hod. v priestoroch Infocentra na Západnej terase Bratislavského hradu.Témou prednášky Mgr. Branislava RESUTÍKA z  Mestského ústavu ochrany pamiatok Bratislava bude: Archeologický výskum na severnej terase Bratislavského hradu, ktorý sa uskutočnil v rokoch 2008 - 2010.
V rámci prednášky bude bližšie prezentovaný nález kamenných murovaných keltsko-rímskych architektúr (1. storočie pred n. l.) a najstaršie stopy osídlenia Bratislavského hradného vrchu v neskorej dobe kamennej ( 4. tisícročie pred n. l.). 
Séria prednášok a diskusií pre verejnosť sa uskutočňuje na pokyn predsedu parlamentu Petra Pellegriniho so zámerom otvorene informovať o priebehu rekonštrukcie NKP Bratislavský hrad, a taktiež o výsledkoch archeologického prieskumu.
Po skončení prednášky sa uskutoční moderovaná diskusia.
Autorské práva © Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
Podmienky na použitie