Bratislavský hrad

Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky

Aktuality
Verejná diskusia s archeológom a historikom Štefanom Holčíkom v Informačnom centre Kancelárie NR SR k rekonštrukcii Bratislavské
Kancelária Národnej rady SR pozýva odbornú i laickú verejnosť na verejnú diskusiu s PhDr. Štefanom Holčíkom, CSc., archeológom, historikom a bývalým riaditeľom Archeologického múzea SNM.

Debata o otázkach týkajúcich sa histórie a rekonštrukcie NKP Bratislavský hrad sa uskutoční vo štvrtok 23. apríla 2015 od 16.00 hod do 17.00 hod. v priestoroch Infocentra na Západnej terase Bratislavského hradu. Séria prednášok a diskusií pre verejnosť sa uskutočňuje na pokyn predsedu parlamentu Petra Pellegriniho, so zámerom otvorene informovať o priebehu rekonštrukcie NKP Bratislavský hrad, a taktiež o výsledkoch archeologického prieskumu.
Autorské práva © Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
Podmienky na použitie