Bratislavský hrad

Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky

Aktuality
Prvá verejná prednáška spojená s diskusiou k archeologickému výskumu severnej terasy Bratislavského hradu
Kancelária Národnej rady SR pozýva odbornú i laickú verejnosť na prvú verejnú prednášku spojenú s diskusiou, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 26. marca 2015 od 16.00 hod do 18.00 hod. v priestoroch Infocentra na Západnej terase Bratislavského hradu.Témou prednášky Dr. Milana Horňáka (VIA MAGNA, s.r.o.) bude: Metodológia výskumu severnej terasy Bratislavského hradu a prezentácia nálezov od praveku po súčasnosť. V rámci prednášky budú bližšie prezentované metódy  archeologického výskumu v tejto významnej archeologickej lokalite a taktiež predbežné výsledky bádania s dôrazom na laténske obdobie a obdobie ranného stredoveku. 
Archeologický výskum na severnej terase národnej kultúrnej pamiatky Bratislavský hrad prebiehal v rokoch 2013-2014 a vykonávala ho spoločnosť VIA MAGNA s.r.o. spolu Mestským ústavom ochrany pamiatok. Počas archeologického výskumu boli, v rámci ôsmich sektorov, odkryté archeologické situácie, ktoré v rôznej intenzite dokumentujú vývoj osídlenia hradného kopca od neskorej doby kamennej   až po súčasnosť. Najvýznamnejšími nálezmi sú nepochybne pozostatky keltsko-rímskych architektúr z 1. storočia pred naším letopočtom a nálezy z obdobia ranného stredoveku.
Po skončení prednášky sa uskutoční moderovaná diskusia.
Autorské práva © Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
Podmienky na použitie