Bratislavský hrad

Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky

Aktuality
Oznam pre verejnosť – OBMEDZENIA vstupu do areálu Bratislavského hradu 27. mája 2019 až 4. júna 2019
Kancelária Národnej rady SR si dovoľuje informovať návštevníkov Bratislavského hradu, že v dňoch 27. mája 2019 až 4. júna 2019 nebudú z technicko-prevádzkových dôvodov prístupné priestory paláca Bratislavského hradu vrátane priestorov múzea.
Zároveň si dovoľujeme zdôrazniť, že v dňoch 30. mája 2019 až 3. júna 2019 z dôvodu konania Jarného zasadnutia Parlamentného zhromaždenia NATO bude areál Bratislavského hradu pre verejnosť uzavretý.
Autorské práva © Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
Podmienky na použitie