Bratislavský hrad

Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky

Aktuality
Oznam pre verejnosť o uzatvorení areálu Bratislavského hradu 31.8.2018
Vážení návštevníci Bratislavského hradu,
dovoľujeme si Vás informovať, že v súvislosti s prípravou a konaním Dňa otvorených dverí v Národnej rade SR bude areál Bratislavského hradu pre verejnosť uzavretý od 15.00 hod dňa 31. augusta 2018. Vstup pre verejnosť do areálu Bratislavského hradu  bude umožnený od 9.30 hod dňa 1. septembra 2018. Návštevníci môžu využiť parkovanie v garáži HRAD do naplnenia kapacity parkovacích miest. Po ukončení Dňa otvorených dverí v Národnej rade SR o cca 19.30 hod bude areál Bratislavského hradu vrátane garáže HRAD opätovne pre verejnosť uzavretý z dôvodu upratania priestorov areálu a Bratislavského hradu.
Areál Bratislavského hradu bude opätovne otvorený pre návštevníkov dňa 2. septembra 2018 v zmysle Prevádzkového poriadku.
 
Autorské práva © Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
Podmienky na použitie