Bratislavský hrad

Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky

Aktuality
Oznam pre verejnosť
Kancelária Národnej rady SR si dovoľuje informovať návštevníkov Bratislavského hradu, že dňa 8. februára 2022 (utorok) nebude areál Bratislavského hradu z technicko-prevádzkových dôvodov prístupný pre verejnosť vrátane podzemnej parkovacej garáže HRAD.
Autorské práva © Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
Podmienky na použitie