Bratislavský hrad

Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky

Aktuality
Oznam pre verejnosť
Kancelária Národnej rady SR si dovoľuje informovať návštevníkov Bratislavského hradu, že dňa 30. mája 2023 od 12.00 hod bude areál Bratislavského hradu z technicko-prevádzkových dôvodov pre verejnosť uzavretý vrátane garáže HRAD.
Autorské práva © Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
Podmienky na použitie