Bratislavský hrad

Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky

Aktuality
Oznam pre verejnosť
Kancelária Národnej rady SR si dovoľuje informovať návštevníkov Bratislavského hradu, že dňa 8. marca 2023 do cca 14.00 hod bude areál Bratislavského hradu z technicko-prevádzkových dôvodov pre verejnosť uzavretý vrátane garáže HRAD.
Autorské práva © Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
Podmienky na použitie