Bratislavský hrad

Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky

Aktuality
Oznam pre verejnosť
Kancelária Národnej rady SR si dovoľuje informovať návštevníkov Bratislavského hradu, že dňa 3. februára 2023 bude areál Bratislavského hradu z technicko-prevádzkových dôvodov pre verejnosť uzavretý vrátane garáže HRAD do 16.00 hod.
Autorské práva © Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
Podmienky na použitie