Bratislavský hrad

Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky

Aktuality
Oznam pre verejnosť
Kancelária Národnej rady SR si dovoľuje informovať návštevníkov Bratislavského hradu, že v dňoch 31. augusta a 2. septembra 2022 bude areál Bratislavského hradu z dôvodu príprav a realizácie Dňa otvorených dverí v Národnej rade SR ako súčasť osláv k 30. výročiu prijatia Ústavy SR pre verejnosť uzavretý vrátane garáže HRAD.
Autorské práva © Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
Podmienky na použitie