Bratislavský hrad

Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky

Aktuality
Oznam pre verejnosť
Kancelária Národnej rady SR si dovoľuje informovať návštevníkov Bratislavského hradu, že areál Bratislavského hradu bude dňa 26. júla 2022 z technicko-prevádzkových dôvodov prístupný pre verejnosť do 21.00 hod. vrátane podzemnej parkovacej garáže HRAD.
Autorské práva © Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
Podmienky na použitie