Bratislavský hrad

Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky

Aktuality
Oznam pre verejnosť
Kancelária Národnej rady SR si dovoľuje informovať návštevníkov Bratislavského hradu, že v čase od 12.2.2021 od 13.30 hod (piatok) do 15.2.2021 do 08.00 hod (pondelok) bude areál Bratislavského hradu z technicko-prevádzkových dôvodov uzavretý vrátane garáže HRAD.
Autorské práva © Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
Podmienky na použitie