Bratislavský hrad

Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky

Aktuality
Oznam pre verejnosť
Kancelária Národnej rady SR si dovoľuje informovať návštevníkov Bratislavského hradu, že areál Bratislavského hradu bude z dôvodu prijatia opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19 a súvisiacich technicko-prevádzkových dôvodov prístupný pre verejnosť do 21.2.2021 v čase od 8.00 do 19.00 hod vrátane podzemnej parkovacej garáže HRAD.
Autorské práva © Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
Podmienky na použitie