Bratislavský hrad

Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky

Aktuality
Odstávka osvetlenia severovýchodnej časti Hradného paláca
Bratislava 14. októbra (Kancelária Národnej rady SR) - Osvetlenie severovýchodnej časti paláca Bratislavského hradu bude počas nasledovných dvoch mesiacov vypnuté. Odstávka na nevyhnutné obdobie sa uskutoční z dôvodu prekládky stožiaru osvetlenia kvôli výstavbe krycieho objektu, ktorá sa realizuje v rámci zmeny projektovej dokumentácie súvisiacej s ochranou pamiatok na Bratislavskom hrade.
Autorské práva © Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
Podmienky na použitie