Bratislavský hrad

Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky

Aktuality
NR SR: KPÚ potvrdil, že pamiatky na Bratislavskom hrade neboli zničené
Bratislava 11. júna (TASR) - Pamiatky nájdené v areáli Bratislavského hradu neboli zničené. Potvrdil to Krajský pamiatkový úrad (KPÚ), ktorý pri kontrole (8. júna) nezistil poškodenia nálezov. Informovala o tom dnes Kancelária Národnej rady SR (K NR SR).      Parlament čelí pre pamiatky obvineniam, že na hrade dochádza k ničeniu nálezov. Kancelária NR SR považuje viaceré šíriace sa vyjadrenia za nepravdivé, preto sa obrátila na KPÚ. Od úradu chcela stanovisko, ktoré by verejnosti objasnilo, ako sa zaobchádzalo s pamiatkami počas rekonštrukcie severnej terasy hradu.
      KPÚ pri poslednom dohľade v areáli hradu (8. júna) okrem iného kontroloval aktuálny stav ochrany pamiatok. "Na základe tohto dohľadu skonštatoval, že nebolo zistené, že by pamiatky, resp. ich časti boli zničené," cituje K NR SR pamiatkový úrad.
      Na tom, že nálezy neboli zničené, sa podľa parlamentu zhodli odborníci z domova i zo zahraničia. "Podozrenia boli aj predmetom rokovaní odborníkov, ktorí konštatovali, že nálezy zničené neboli. Odborníci, významní zahraniční archeológovia, ako aj poprední slovenskí odborníci toto konštatovali (odborné grémium konané dňa 17. 3. 2015) a aj písomne potvrdili," pripomína Kancelária NR SR.
      Za lživé považuje kancelária tvrdenia aktivistov, že výstavbou podzemných garáží bola zničená pamiatka tzv. Rím IV. "Archeologická situácia Rím IV. nebola zničená výstavbou garáží, bola preskúmaná štandardnými archeologickými metódami a zadokumentovaná počas archeologického výskumu," uvádza sa v písomnom stanovisku KPÚ.
      Pamiatkový úrad preskúmal aj vyjadrenia aktivistov o znehodnotení pamiatky tzv. Rím VII. "KPÚ jednoznačne potvrdil, že tieto informácie sa nezakladajú na pravde, nakoľko pre stabilizáciu a ochranu múru boli vykonané všetky nevyhnutné a odborné postupy," tvrdí K NR SR.
      Správa KPÚ uvádza, že akýkoľvek doteraz vykonaný zásah slúži na ochranu múru tak, aby sa staticky zabezpečil a zachoval pre požadovanú prezentáciu. "Múr dlhý 16,9 m mal vždy byť zachovaný v pôvodnej nálezovej situácii a mal byť prezentovaný in situ (na mieste, pozn. TASR) vyznačením v teréne. Múr bol ochránený v zmysle záväzného stanoviska KPÚ, v súlade so schváleným statickým zabezpečením, technologickým postupom a pod štátnym pamiatkovým dohľadom," cituje kancelária správu.
      Pokiaľ ide o tvrdenie aktivistov o odbúranej časti druhého múru a transferovanom pilieri, KPÚ skonštatoval, že "časť druhého múru nebola odbúraná, vzhľadom na jeho nestabilitu v určitom úseku bolo kamenivo po zdokladovaní rozobraté, umyté a umiestnené na určené miesto pre účely reštaurovania".
      K presunu torza piliera "zásadne narušeného vybudovaním šachty v 80. rokoch 20. storočia" došlo podľa KPÚ z dôvodu plánovanej prezentácie v expozičných priestoroch Bratislavského hradu. Treba ho tiež zreštaurovať. Aj transfer bol podľa KPÚ vykonaný na základe jeho záväzných stanovísk.
Autorské práva © Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
Podmienky na použitie