Bratislavský hrad

Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky

Aktuality
Informácia o plánovanom verejnom obstarávaní na Infosystém NKP BH
Bratislava 26. februára (TASR) - V záujme korektného informovania verejnosti a v súlade s verejným prísľubom predsedu Národnej rady SR Petra Pellegrinihoo transparentnom procese verejného obstarávania zverejňujeme nasledovnú informáciu.       Kancelária Národnej rady SR plánuje v blízkej budúcnosti vyhlásiť verejné obstarávanie nadlimitnej zákazky na predmet: "Informačný systém pre Národnú kultúrnu pamiatku Bratislavský hrad". Zámerom zadávania zákazky je výber zmluvného partnera, ktorý vyrobí, dodá a namontuje prvky informačného systému pre interiér Paláca Bratislavského hradu a pre exteriér areálu Národnej kultúrnej pamiatky Bratislavský hrad. Primárnym účelom informačného systému je označenie jednotlivých objektov a vstupov do areálu Národnej kultúrnej pamiatky Bratislavský hrad a taktiež označenie jednotlivých miestností, objektov, prvkov a priestorov interiéru Paláca Bratislavského hradu. Tieto označenia budú slúžiť pre orientáciu návštevníkov a budú poskytovať informácie o jeho histórií, archeologických nálezoch, historických relikviách a zaujímavostiach.
      Rozsah prvkov informačného systému podľa projektovej dokumentácie tvoria informačné interiérové prvky: informačné tabule-stojany, informačné tabule montované na stene, piktogramy, tabuľky pre označenie miestností, informačné tabuľky do výťahových kabín, označenie dverí – číslo, označenie schodov a informačné exteriérové prvky: exteriérové tabuľky z oceľového plechu, bilbordy, popisné tabule, informačné tabule, prenosné tabule.
      Cena dodania zákazky bude výsledkom elektronickej aukcie.
      Táto zákazka je súčasťou dostavby Národnej kultúrnej pamiatky Bratislavský hrad, ktorá sa uskutočňuje v súlade so schváleným a platným Uznesením vlády č. 955 zo dňa 17.12.2008 a celkovou koncepciou riešenia rekonštrukcie Národnej kultúrnej pamiatky Bratislavský hrad (NKP BH).
Autorské práva © Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
Podmienky na použitie