Bratislavský hrad

Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky

Aktuality
Deň otvorených dverí 1.9.2019

dovoľujeme si Vás informovať, že v súvislosti s prípravou a konaním Dňa otvorených dverí v Národnej rade SR bude areál Bratislavského hradu pre verejnosť uzavretý v sobotu dňa 31. augusta 2019 od 14.00 hod, vrátane vjazdu a parkovania v garáži HRAD.

Vstup pre verejnosť do areálu Bratislavského hradu bude umožnený v nedeľu 1. septembra 2019 od 10.00 hod. Návštevníci môžu využiť počas Dňa otvorených dverí parkovanie v garáži HRAD od 10.00 hod do naplnenia kapacity parkovacích miest.

Po ukončení Dňa otvorených dverí v Národnej rade SR o cca 19.30 hod bude areál Bratislavského hradu vrátane garáže HRAD opätovne pre verejnosť uzavretý z dôvodu upratania priestorov areálu a Bratislavského hradu. Areál Bratislavského hradu bude znova otvorený pre návštevníkov dňa 2. septembra 2019 v zmysle Prevádzkového poriadku.

Tešíme sa na Vašu návštevu!

Dokumenty

Autorské práva © Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
Podmienky na použitie