Bratislavský hrad

Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky

Aktuality
Baroková záhrada bude verejnosti sprístupnená ešte na jar
Bratislava 13. apríl (Kancelária Národnej rady SR) - Rekonštrukcia objektov v areáli Bratislavského hradu pokračuje podľa plánov. Baroková záhrada bude verejnosti sprístupnená ešte na jar tohto roku.
Za vrcholnú úpravu hradných záhrad považujeme realizáciu, ktorú možno približne vymedziť obdobím rokov 1778 až 1780  a ktorá je zachytená na dvoch plánoch a napríklad aj na mape mesta od F. Kofflera z roku 1778. Po viac ako 230 rokoch sa presná replika tejto záhrady opäť vráti na hrad.
Bude to vzácny okamih, nie len pre Bratislavu, ale pre všetkých návštevníkoch. Táto záhrada patrí hradu, patrí Slovensku a bude pre mňa česť ju slávnostne otvoriť verejnosti,“ komentoval blížiace sa finále sprístupnenia záhrady predseda Národnej rady Andrej Danko.
Vizualizácia záhrady prešla prísnym procesom schvaľovania historikov a architektov. Každý strom, každý múr, aj socha má svoj historický význam. Baroková záhrada bude pozostávať z výsadby drevín v členení podľa architektonicko-historického výskumu, zatrávnené plochy budú v kombinácii s pevnými štrkovými plochami. Baroková záhrada tak bude sprístupnená aj pre verejnosť, a je projektovaná podľa historických dokumentov a dostupných záznamov z minulosti.
  
História Barokovej záhrady
Záhrada na severnej strane paláca sa označuje ako „Grand jardin“ (Veľká záhrada). V duchu barokového slohu bola symetrická a jej os vychádzala zo Sally terreny, ktorá tvorila najvyššie položený bod. Salla terrena stála na mieste pôvodného pavilónu, bola však väčšia a mala slúžiť aj ako miestnosť na loptové hry (loptovňa). Bočné strany záhrady sa smerom nadol rozbiehajú, čím sa mal dosiahnuť v diaľkovom pohľade dojem rovnobežnosti. Záhrada mala náročnú reprezentatívnu úpravu, bola umiestnená na štyroch terasách, prepojených schodiskami. Najnáročnejšia bol úprava na terase, ktorá nadväzovala na budovu paláca. Ornamenty sa vytvárali zo strihaného krušpánu v kombinácii s nízkym trávnikom a farebným  pieskom. Po okrajoch lemovali celý obvod záhrady tvarované aleje stromov, pravdepodobne líp, ktoré vyznačovali aj trasu prechádzkových chodníkov. Druhá terasa s oporným múrom slúžila najmä na vyrovnanie výškového rozdielu a jej  úprava bola pomerne jednoduchá. Jadrom záhrady bol tretia terasa, v zmysle osovej dispozície ju tvorili dva priestory obdĺžnikovitého tvaru s rovnakým vnútorným riešením. V závere tejto časti vidieť na Hildebrandtovom projekte osemhranný parter s fontánou. Štvrtá terasa tvorila logické ukončenie systému terás a je zakončená polooblúkom.
 
Záhrada bude určite magnetom na oživenie a zatraktívnenie areálu hradu. Exteriérové priestory severnej záhrady (vlastná zrekonštruovaná baroková francúzska záhrada a ostatné priestory) budú po rekonštrukcií využívané ako oddychovo relaxačný priestor pre návštevníkov hradu.
Snahou Kancelárie NR SR je, aby čo najviac priestorov bolo finálne upravených ešte pred predsedníctvom Slovenska v Rade EÚ a aby bratislavský hrad  a jeho areál dôstojne reprezentoval Slovenskú republiku počas tohto významného podujatia. Exteriérové priestory severnej záhrady (vlastná zrekonštruovaná baroková francúzska záhrada a ostatné priestory) budú po rekonštrukcií využívané ako oddychovo relaxačný priestor pre návštevníkov hradu.
Rekonštrukcia areálu Bratislavského hradu mala aj jedno významné prekvapenie, a to archeologické nálezy. Aj vďaka obnove týchto priestorov budú tieto významné nálezy postupne tiež sprístupnené verejnosti.  Pôjde o :
  1. Rím I. – v objekte Zimnej jazdiarne bude prezentované torzo nálezu časti podlahy v origináli spôsobom otváracej podlahy nad nálezom
  2. Rím II. – nález Pod gaštanmi bude prezentovaný v samostatnej ochrannej krycej stavbe in situ in vivo
  3. Rím VII – nález v SZ bastióne bude prezentovaný v časti objektu Zimnej jazdiarne ako v ochrannej krycej stavbe in situ in vivo
Vizualizácia záhrady, ktorá bude už na jar sprístupnená aj verejnosti


Severná terasa pred obnovou NKP Bratislavský hrad


Aktuálny stav


Historický záznam barokovej záhrady ešte pred veľkým požiarom


 

Fotogaléria

Vizualizácia záhrady, ktorá bude už na jar sprístupnená aj verejnostiSeverná terasa pred obnovou NKP Bratislavský hradAktuálny stavHistorický záznam barokovej záhrady ešte pred veľkým požiarom
Autorské práva © Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
Podmienky na použitie