Bratislavský hrad

Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky

Aktuality
Aktivisti pri NR SR protestujú proti výstavbe garáží na hrade
Guspan: "Tá prezentácia bude veľmi dôstojná a garantujem, že to takto bude. Hľadáme priestory, alebo hľadáme možnosti, akými uspokojiť teda ešte aj názory aktivistov, aby tá prezentácia možno bola nejakým spôsobom prispôsobená ich predstavám, ale ja verím pevne, že nájdeme spoločnú reč, pretože tak ako im, aj nám ide o to, aby tie pamiatky, ktoré boli nájdené boli dôstojne prezentované verejnosti a návštevníkom hradu."
Bratislava 27. februára (TASR) - Občianski aktivisti, ku ktorým sa pripojila desiatka ľudí, dnes hodinu popoludní začali pri Národnej rade SR (NR SR) protestovať proti výstavbe podzemných garáži na Bratislavskom hrade. Aktivistov vzápätí nečakane do NR SR pozval predseda parlamentu Peter Pellegrini, aby im generálny projektant stavby Ivan Masár a vedúci Kancelárie NR SR Daniel Guspan vysvetlili priebeh obnovy hradu, aj to, ako zostanú nájdené unikátne keltsko-rímske nálezy ochránené.
"Chceme ich uistiť, že naozaj nedôjde k poškodeniu, ani k devastácii žiadneho z tých nálezov. Chceme im transparentne ukázať, čo sa momentálne na hrade deje a ako sa narába s týmito nálezmi," povedal Pellegrini. Občianski aktivisti pozvanie prijali, po skončení prezentácie projektu obnovy hradu Lele Zemanová z občianskej iniciatívy SOS Bratislavský hrad povedala, že sa spoločne dohodli na zorganizovaní väčšej odbornej konferenciu možno už o dva týždne. "Naším cieľom je, aby boli vypočutí všetci odborníci a ľudia, ktorí sa môžu k tomuto projektu vyjadriť," uviedla Zemanová. Verí, že ešte je priestor na to, aby bol projekt účelovo prehodnotený.
Organizátor protestu, združenie Krásy pamiatok na Slovensku, spolu s občianskou iniciatívou SOS Bratislavský hrad žiadajú pozastavenie výstavby garáži a vytvorenie odbornej komisie, ktorá by architektonický projekt prehodnotila. Taktiež chcú, aby tu nájdené unikátne archeologické nálezy boli dôstojne prezentované.
Guspan po stretnutí s aktivistami skonštatoval, že sa spoločne s nimi pokúsia túto diskusiu presunúť na odbornú úroveň. Podľa neho sa ľudia nemusia báť o nedôstojné prezentovanie archeologických nálezov z hradu. "Hľadáme možnosti, ako môžeme uspokojiť aj názory aktivistov, aby tá prezentácia bola prispôsobená ich predstavám. Ja verím, že nájdeme spoločnú reč, pretože tak ako im, aj nám ide o to, aby tie pamiatky boli dôstojne prezentované verejnosti," povedal vedúci Kancelárie NR SR.
Autorské práva © Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
Podmienky na použitie