Bratislavský hrad

Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky

Aktuality
Oznam pre verejnosť
Kancelária Národnej rady SR si dovoľuje informovať návštevníkov Bratislavského hradu, že dňa 8. februára 2022 (utorok) nebude areál Bratislavského hradu z technicko-prevádzkových dôvodov prístupný pre verejnosť vrátane podzemnej parkovacej garáže HRAD.
Oznam pre verejnosť
Kancelária Národnej rady SR si dovoľuje informovať návštevníkov Bratislavského hradu, že v dňoch 1. septembra 2021 v čase od 20.00 hod do – 4. septembra 2021 v čase do 08.00 hod bude areál Bratislavského hradu z technicko-prevádzkových dôvodov uzavretý vrátane garáže HRAD.

Zároveň si dovoľujeme informovať, že v uvedených dňoch nebude Bratislavský hrad nasvietený.

Ďakujeme za pochopenie.
Oznam pre verejnosť
Kancelária Národnej rady SR si dovoľuje informovať návštevníkov Bratislavského hradu, že dňa 9. mája 2021 (nedeľa) bude Baroková záhrada Bratislavského hradu otvorená pre verejnosť od 11.30 hod.

Ďakujeme za pochopenie.
Oznam pre verejnosť
Kancelária Národnej rady SR si dovoľuje informovať návštevníkov Bratislavského hradu, že areál Bratislavského hradu bude z dôvodu prijatia opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19 a súvisiacich technicko-prevádzkových dôvodov prístupný pre verejnosť až do odvolania v čase od 8.00 do 20.00 hod vrátane podzemnej parkovacej garáže HRAD.

Ďakujeme za pochopenie.
Oznam pre verejnosť
Kancelária Národnej rady SR si dovoľuje informovať návštevníkov Bratislavského hradu, že dňa 23. apríla 2021 (piatok) bude areál Bratislavského hradu z technicko-prevádzkových dôvodov prístupný pre verejnosť od 10.00 hod vrátane podzemnej parkovacej garáže HRAD.

Ďakujeme za pochopenie.
Oznam pre verejnosť
Kancelária Národnej rady SR si dovoľuje návštevníkov Bratislavského hradu, že areál Bratislavského hradu bude z dôvodu prijatia opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19 a súvisiacich technicko-prevádzkových dôvodov prístupný pre verejnosť až do odvolania v čase od 8.00 do 19.00 hod vrátane podzemnej parkovacej garáže HRAD.
Oznam pre verejnosť
Kancelária Národnej rady SR si dovoľuje informovať návštevníkov Bratislavského hradu, že v čase od 12.2.2021 od 13.30 hod (piatok) do 15.2.2021 do 08.00 hod (pondelok) bude areál Bratislavského hradu z technicko-prevádzkových dôvodov uzavretý vrátane garáže HRAD.
Oznam pre verejnosť
Kancelária Národnej rady SR si dovoľuje informovať návštevníkov Bratislavského hradu, že areál Bratislavského hradu bude z dôvodu prijatia opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19 a súvisiacich technicko-prevádzkových dôvodov prístupný pre verejnosť do 21.2.2021 v čase od 8.00 do 19.00 hod vrátane podzemnej parkovacej garáže HRAD.
Oznam pre verejnosť
Kancelária Národnej rady SR si dovoľuje informovať návštevníkov Bratislavského hradu , že areál Bratislavského hradu bude z dôvodu prijatia opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19 a súvisiacich technicko-prevádzkových dôvodov prístupný pre verejnosť do 7.2.2021 v čase od 8.00 do 19.00 hod vrátane podzemnej parkovacej garáže HRAD.

Ďakujeme za pochopenie.
Oznam pre verejnosť
Kancelária Národnej rady SR si dovoľuje informovať návštevníkov Bratislavského hradu, že areál Bratislavského hradu je prístupný pre verejnosť každý deň od 8.00 do 22.00 hod.
Oznam pre verejnosť
Kancelária Národnej rady SR si dovoľuje informovať návštevníkov Bratislavského hradu, že v dňoch 29. a 30. augusta 2020 (sobota, nedeľa) bude Mikulášska brána pre verejnosť z technicko-prevádzkových dôvodov uzavretá do 10.00 hod.

Ďakujeme za pochopenie.
Oznam pre verejnosť
Kancelária Národnej rady SR si dovoľuje informovať návštevníkov Bratislavského hradu, že v dňoch 27. – 30. augusta 2020 bude z technicko-prevádzkových dôvodov uzatvorená Baroková záhrada Bratislavského hradu.

Ďakujeme za pochopenie.
Oznam pre verejnosť
Kancelária Národnej rady SR si dovoľuje informovať návštevníkov Bratislavského hradu, že dňa 2. augusta 2020 (nedeľa) od 12.00 hod bude z technicko-prevádzkových dôvodov uzatvorená Baroková záhrada Bratislavského hradu.
 
Ďakujeme za pochopenie!
 
Oznam pre verejnosť
Kancelária Národnej rady SR si dovoľuje informovať návštevníkov Bratislavského hradu, že  dňa 6. júna 2020 (sobota) budú od rána do 15.00 hod pre verejnosť z technicko-prevádzkových dôvodov uzavreté priestory  hornej terasy Barokovej záhrady v areáli Bratislavského hradu.
 
Ďakujeme za pochopenie!
 
Oznam pre verejnosť
Kancelária Národnej rady SR si dovoľuje informovať návštevníkov Bratislavského hradu, že  dňa 2. júna 2020 (utorok) budú pre verejnosť z technicko-prevádzkových dôvodov uzavreté priestory garáže HRAD od 16.00 hod a Baroková záhrada v areáli Bratislavského hradu od 12.00 hod.
 
Ďakujeme za pochopenie!
 
Oznam pre verejnosť
Kancelária Národnej rady SR si dovoľuje informovať verejnosť, že v súvislosti s pandémiou Koronavírusu (COVID-19) upravuje otváracie hodiny areálu Bratislavského hradu pre verejnosť dňom 8. apríla 2020 do odvolania nasledovne: Pondelok – Nedeľa  08.00 – 20.00 hod.
 
 Ďakujeme za pochopenie.
 
Oznam pre verejnosť
Kancelária Národnej rady SR si dovoľuje informovať verejnosť, že dňa 5. decembra 2019 (štvrtok) bude z technicko-prevádzkových dôvodov uzavretý areál Bratislavského hradu pre vstup verejnosti od 12.00 hod a zároveň si dovoľujeme informovať, že pre potreby verejnosti bude uzavretá garáž Hrad po celý deň.
Oznam pre verejnosť
Kancelária Národnej rady SR si dovoľuje informovať  verejnosť, že  dňa 16. septembra 2019 (pondelok) bude z technickej príčiny garáž Hrad pre verejnosť uzavretá.
 
Deň otvorených dverí 1.9.2019

dovoľujeme si Vás informovať, že v súvislosti s prípravou a konaním Dňa otvorených dverí v Národnej rade SR bude areál Bratislavského hradu pre verejnosť uzavretý v sobotu dňa 31. augusta 2019 od 14.00 hod, vrátane vjazdu a parkovania v garáži HRAD.

Vstup pre verejnosť do areálu Bratislavského hradu bude umožnený v nedeľu 1. septembra 2019 od 10.00 hod. Návštevníci môžu využiť počas Dňa otvorených dverí parkovanie v garáži HRAD od 10.00 hod do naplnenia kapacity parkovacích miest.

Po ukončení Dňa otvorených dverí v Národnej rade SR o cca 19.30 hod bude areál Bratislavského hradu vrátane garáže HRAD opätovne pre verejnosť uzavretý z dôvodu upratania priestorov areálu a Bratislavského hradu. Areál Bratislavského hradu bude znova otvorený pre návštevníkov dňa 2. septembra 2019 v zmysle Prevádzkového poriadku.

Tešíme sa na Vašu návštevu!

Dokumenty

Oznam pre verejnosť – OBMEDZENIA vstupu do areálu Bratislavského hradu 27. mája 2019 až 4. júna 2019
Kancelária Národnej rady SR si dovoľuje informovať návštevníkov Bratislavského hradu, že v dňoch 27. mája 2019 až 4. júna 2019 nebudú z technicko-prevádzkových dôvodov prístupné priestory paláca Bratislavského hradu vrátane priestorov múzea.
Zároveň si dovoľujeme zdôrazniť, že v dňoch 30. mája 2019 až 3. júna 2019 z dôvodu konania Jarného zasadnutia Parlamentného zhromaždenia NATO bude areál Bratislavského hradu pre verejnosť uzavretý.
UZAVRETIE areálu Bratislavského hradu pre verejnosť v dňoch 28. novembra 2018
Kancelária Národnej rady SR si dovoľuje informovať návštevníkov Bratislavského hradu, že v dňoch 28. novembra 2018 od 18.00 hod a 29. novembra 2018 do cca 16.00 hod   bude z technicko-prevádzkových dôvodov uzavretý areál Bratislavského hradu vrátane garáže HRAD pre verejnosť.
Ďakujeme za porozumenie, a ospravedlňujeme sa návštevníkom za vzniknuté komplikácie.
Oznam pre verejnosť o uzatvorení areálu Bratislavského hradu 31.8.2018
Vážení návštevníci Bratislavského hradu,
dovoľujeme si Vás informovať, že v súvislosti s prípravou a konaním Dňa otvorených dverí v Národnej rade SR bude areál Bratislavského hradu pre verejnosť uzavretý od 15.00 hod dňa 31. augusta 2018. Vstup pre verejnosť do areálu Bratislavského hradu  bude umožnený od 9.30 hod dňa 1. septembra 2018. Návštevníci môžu využiť parkovanie v garáži HRAD do naplnenia kapacity parkovacích miest. Po ukončení Dňa otvorených dverí v Národnej rade SR o cca 19.30 hod bude areál Bratislavského hradu vrátane garáže HRAD opätovne pre verejnosť uzavretý z dôvodu upratania priestorov areálu a Bratislavského hradu.
Areál Bratislavského hradu bude opätovne otvorený pre návštevníkov dňa 2. septembra 2018 v zmysle Prevádzkového poriadku.
 
Uzatvorenie areálu a podzemnej garáže HRAD 28.6.2018 od 16.00 hod

Kancelária Národnej rady SR oznamuje návštevníkom areálu Bratislavského hradu, že vo štvrtok 28. júna 2018 od 14.00 hod bude z technických dôvodov pre verejnosť uzatvorená podzemná parkovacia garáž HRADod 15.30 hod bude uzatvorený areál BH od Čestného nádvoria (t. j.  Horná východná terasa, Baroková záhrada, Dolná východná terasa a Mikulášska brána). 

Ospravedlňujeme sa návštevníkom a za porozumenie ďakujeme.

Oznam
Kancelária Národnej rady SR si dovoľuje informovať verejnosť, že z dôvodu aktuálne prebiehajúcich servisných prác, nastavovania a revíznych úkonov systému osvetlenia Národnej kultúrnej pamiatky Bratislavský hrad môže v nasledujúcich dňoch dochádzať k vizuálnym zmenám nastavenia jeho nasvecovania. Predpoklad ukončenia prác je do konca aktuálneho týždňa.
Baroková záhrada bude verejnosti sprístupnená ešte na jar
Bratislava 13. apríl (Kancelária Národnej rady SR) - Rekonštrukcia objektov v areáli Bratislavského hradu pokračuje podľa plánov. Baroková záhrada bude verejnosti sprístupnená ešte na jar tohto roku.
Za vrcholnú úpravu hradných záhrad považujeme realizáciu, ktorú možno približne vymedziť obdobím rokov 1778 až 1780  a ktorá je zachytená na dvoch plánoch a napríklad aj na mape mesta od F. Kofflera z roku 1778. Po viac ako 230 rokoch sa presná replika tejto záhrady opäť vráti na hrad.
Bude to vzácny okamih, nie len pre Bratislavu, ale pre všetkých návštevníkoch. Táto záhrada patrí hradu, patrí Slovensku a bude pre mňa česť ju slávnostne otvoriť verejnosti,“ komentoval blížiace sa finále sprístupnenia záhrady predseda Národnej rady Andrej Danko.
Vizualizácia záhrady prešla prísnym procesom schvaľovania historikov a architektov. Každý strom, každý múr, aj socha má svoj historický význam. Baroková záhrada bude pozostávať z výsadby drevín v členení podľa architektonicko-historického výskumu, zatrávnené plochy budú v kombinácii s pevnými štrkovými plochami. Baroková záhrada tak bude sprístupnená aj pre verejnosť, a je projektovaná podľa historických dokumentov a dostupných záznamov z minulosti.
  

čítať viac...

Odstávka osvetlenia severovýchodnej časti Hradného paláca
Bratislava 14. októbra (Kancelária Národnej rady SR) - Osvetlenie severovýchodnej časti paláca Bratislavského hradu bude počas nasledovných dvoch mesiacov vypnuté. Odstávka na nevyhnutné obdobie sa uskutoční z dôvodu prekládky stožiaru osvetlenia kvôli výstavbe krycieho objektu, ktorá sa realizuje v rámci zmeny projektovej dokumentácie súvisiacej s ochranou pamiatok na Bratislavskom hrade.
Aktivisti pri NR SR protestujú proti výstavbe garáží na hrade
Guspan: "Tá prezentácia bude veľmi dôstojná a garantujem, že to takto bude. Hľadáme priestory, alebo hľadáme možnosti, akými uspokojiť teda ešte aj názory aktivistov, aby tá prezentácia možno bola nejakým spôsobom prispôsobená ich predstavám, ale ja verím pevne, že nájdeme spoločnú reč, pretože tak ako im, aj nám ide o to, aby tie pamiatky, ktoré boli nájdené boli dôstojne prezentované verejnosti a návštevníkom hradu."

čítať viac...

Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
Námestie Alexandra Dubčeka 1, 812 80 Bratislava 1
tel.: +421 2 5972 1111, +421 2 5972 1112, fax: +421 2 5441 9529
Autorské práva © Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
Podmienky na použitie