Bratislavský hrad

Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky

Aktuálne fotografie

6.7.20166.7.20166.7.2016

Oznam pre verejnosť

Kancelária Národnej rady SR si dovoľuje informovať  verejnosť, že  dňa 16. septembra 2019 (pondelok) bude z technickej príčiny garáž Hrad pre verejnosť uzavretá.
 
Viac...

Deň otvorených dverí 1.9.2019

dovoľujeme si Vás informovať, že v súvislosti s prípravou a konaním Dňa otvorených dverí v Národnej rade SR bude areál Bratislavského hradu pre verejnosť uzavretý v sobotu dňa 31. augusta 2019 od 14.00 hod, vrátane vjazdu a parkovania v garáži HRAD.

Vstup pre verejnosť do areálu Bratislavského hradu bude umožnený v nedeľu 1. septembra 2019 od 10.00 hod. Návštevníci môžu využiť počas Dňa otvorených dverí parkovanie v garáži HRAD od 10.00 hod do naplnenia kapacity parkovacích miest.

Po ukončení Dňa otvorených dverí v Národnej rade SR o cca 19.30 hod bude areál Bratislavského hradu vrátane garáže HRAD opätovne pre verejnosť uzavretý z dôvodu upratania priestorov areálu a Bratislavského hradu. Areál Bratislavského hradu bude znova otvorený pre návštevníkov dňa 2. septembra 2019 v zmysle Prevádzkového poriadku.

Tešíme sa na Vašu návštevu!

Viac...

OBMEDZENIE vstupu do areálu a paláca Bratislavského hradu dňa 14. augusta 2019

Oznam pre verejnosť – OBMEDZENIE vstupu do areálu a paláca Bratislavského hradu dňa 14. augusta 2019

Viac...

Oznam pre verejnosť – OBMEDZENIA vstupu do areálu Bratislavského hradu 27. mája 2019 až 4. júna 2019

Kancelária Národnej rady SR si dovoľuje informovať návštevníkov Bratislavského hradu, že v dňoch 27. mája 2019 až 4. júna 2019 nebudú z technicko-prevádzkových dôvodov prístupné priestory paláca Bratislavského hradu vrátane priestorov múzea.
Zároveň si dovoľujeme zdôrazniť, že v dňoch 30. mája 2019 až 3. júna 2019 z dôvodu konania Jarného zasadnutia Parlamentného zhromaždenia NATO bude areál Bratislavského hradu pre verejnosť uzavretý.
Viac...
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
Námestie Alexandra Dubčeka 1, 812 80 Bratislava 1
tel.: +421 2 5972 1111, +421 2 5972 1112, fax: +421 2 5441 9529
Autorské práva © Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
Podmienky na použitie