Bratislavský hrad

Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky

Aktuálne fotografie

6.7.20166.7.20166.7.2016

Oznámenie o obmedzeniach vstupu do areálu Bratislaveského hradu.

V dňoch 14.,17.,18.,20. a 24. júla bude z organizačných a bezpečnostných dôvodov obmedzený vstup a pohyb v areáli Bratislavského hradu  nasledovnePalác BH je v dňoch konania akcie uzavretý celodenne. 

Viac...

Baroková záhrada bude verejnosti sprístupnená ešte na jar

Bratislava 13. apríl (Kancelária Národnej rady SR) - Rekonštrukcia objektov v areáli Bratislavského hradu pokračuje podľa plánov. Baroková záhrada bude verejnosti sprístupnená ešte na jar tohto roku.
Za vrcholnú úpravu hradných záhrad považujeme realizáciu, ktorú možno približne vymedziť obdobím rokov 1778 až 1780  a ktorá je zachytená na dvoch plánoch a napríklad aj na mape mesta od F. Kofflera z roku 1778. Po viac ako 230 rokoch sa presná replika tejto záhrady opäť vráti na hrad.
Bude to vzácny okamih, nie len pre Bratislavu, ale pre všetkých návštevníkoch. Táto záhrada patrí hradu, patrí Slovensku a bude pre mňa česť ju slávnostne otvoriť verejnosti,“ komentoval blížiace sa finále sprístupnenia záhrady predseda Národnej rady Andrej Danko.
Vizualizácia záhrady prešla prísnym procesom schvaľovania historikov a architektov. Každý strom, každý múr, aj socha má svoj historický význam. Baroková záhrada bude pozostávať z výsadby drevín v členení podľa architektonicko-historického výskumu, zatrávnené plochy budú v kombinácii s pevnými štrkovými plochami. Baroková záhrada tak bude sprístupnená aj pre verejnosť, a je projektovaná podľa historických dokumentov a dostupných záznamov z minulosti.
  
Viac...

Odstávka osvetlenia severovýchodnej časti Hradného paláca

Bratislava 14. októbra (Kancelária Národnej rady SR) - Osvetlenie severovýchodnej časti paláca Bratislavského hradu bude počas nasledovných dvoch mesiacov vypnuté. Odstávka na nevyhnutné obdobie sa uskutoční z dôvodu prekládky stožiaru osvetlenia kvôli výstavbe krycieho objektu, ktorá sa realizuje v rámci zmeny projektovej dokumentácie súvisiacej s ochranou pamiatok na Bratislavskom hrade.
Viac...
Autorské práva © Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
Podmienky na použitie